ConceptGrevling til quadrupedkonsept 2.år animwork


Eksamensoppgave Animwork

Karakterkonsept Henchman
Karakterstudier biblioteket i OsloProps til bachelorfilm Out of the OrdinaryI love lampUtropstegnsformet kontorplante office


Karakter tegnet av Tommy, props meg


Exhausto, verdens minst praktiske kontorstol
 

Skisser til Chinatowntrailer, skoleprosjekt

Lek med perspektiv

Layout
Øvelse i perspektiv


Huskonsept
Jean-Luc